Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezentacja z cyklu spotkań informacyjno-konsultacyjnych


Stowarzyszenie Kraina św. Anny w ramach realizacji planu komunikacji na 2017r. przeprowadziło cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych w różnych miejscowościach dotyczących zwiększenia partycypacji mieszkańców i podmiotów z obszaru LGD w realizację LSR w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Krainy św. Anny.

PDFPrezentacja z cyklu spotkań informacyjno-konsultacyjnych w terminie 13.07.2017r. - 20.07.2017r..pdf

Wersja XML