Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Archiwalne Wnioski dla Wnioskdawcy

ARCHIWUM

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) - PDFDzialanie_19_2_20162_zWoPP_premieIW_WoPP_19_2z.pdf (723,28KB)

3) Biznesplan (wersja 2z)

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

(wersja 2z)

(wersja 3z)

(wersja 4z)

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - PDFIWoP_19_2_I_W_3z instrukcja.pdf (1,35MB)

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

7) Informacja monitorująca po realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji - z dnia 12.04.2018 r.

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. - PDFWoPP_inneIW_WoPP_2_Z_POPRAWIONA_23.11.16.pdf (1,27MB)

3) Biznesplan (wersja 2z) dot. Rozwijania Działalności Gospodarczej oraz Tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - PDFDzialanie_19_2_2016I_inneZasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf (884,58KB)

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

(wersja 7z)

(wersja 6z)

 (wersja 5z)

(wersja 4z)

 (wersja 3z)

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana w dniu 04.05.2017r.: PDFIWoP_19_2_I_W_2z.pdf (1,50MB)

Wersja XML