Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne III/2017 w związku ze zmianą LSR oraz dokumentów towarzyszących

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wytycznych nr 5/3/2017 oraz 6/4//2017 Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 oraz dokumentów towarzyszących, tj. załączników do Umowy ramowej.

Aktualne dokumenty znajdą Państwo zakładce Dokumenty do pobrania.

Informujemy, że do dnia 23 października 2017r. do godziny 15.00 przyjmujemy uwagi oraz sugestie do zmian w LSR w formie telefonicznej (774467130), mailowej (doradztwo@annaland.pl) lub osobiście w siedzibie biura.

 

Prosimy o przesyłanie swoich propozycji do zmian w dokumentach Stowarzyszenia!

Wersja XML