Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja na temat ilości protestów, które wpłynęły dla naboru 5/2017 oraz 6/2017

Stowarzyszenie Kraina św. Anny informuje, iż w ramach naborów 5/2017 oraz 6/2017 wpłynęły łącznie 2 protesty. Podział na nabór oraz rozstrzygnięcie protestu przedstawia poniższa tabela:

Numer wniosku

Ilość punktów przed protestem

Ilość punktów po proteście

Nabór 5/2017

5/2017-9

Wniosek niezgodny z ogłoszeniem o naborze

Wniosek niezgodny z ogłoszeniem o naborze

Nabór 6/2017

6/2017-1

Wniosek niezgodny z PROW 2014-2020

Wniosek niezgodny z PROW 2014-2020

Dnia 27 października 2017r. Rada Programowa Stowarzyszenia Kraina św. Anny dokonała tzw. "autokontroli" w związku z protestami
dla naborów 5/2017 oraz 6/2017.

Pełna dokumentacja w/s rozpatrzonych protestów została przekazana w dniu 31 października 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i rozstrzygnięcie tej instytucji będzie wiążące do Wnioskodawcy.

Wersja XML