Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozeznanie cenowe z dnia 07.11.2017r. na materiały biurowe

Załącznik Nr 3. Rozeznanie cenowe  

Rozeznanie cenowe

z dnia 07.11.2017r  w/s  materiałów biurowych

I. Podmiot prowadzący Rozeznanie cenowe

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego1
47-303 Krapkowice

II. Określenie przedmiotu Rozeznania cenowego:
Dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych
Treść specyfikacji podana jest w dokumencie PDF. 

DOCXformularz ofertowy.docx

PDFRozeznanie cenowe 07.11.2017.pdf

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozeznania

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu na formularzu ofertowym propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową
i dodatkowymi informacjami, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 13.11.2017r , do godziny 9:00 na adres e-mail: asystent@annaland.pl

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Alicja Schwarzer Telefon 77 44 67 130, e-mail: asystent@annaland.pl

V. Termin wykonania przedmiotu rozpoznania

Dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia  materiałów biurowych wraz z fakturą VAT,
w terminie do 4 dni od momentu zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia.

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.:

VII. Klauzule Rozeznania cenowego:

Wersja XML