Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 18 grudnia 2015

Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się:

w dniu 18 grudnia 2015 r. o godz. 12 00

w Sali konferencyjnej Hotelu Vertigo

adres: Gogolin, Plac Benedyktyński 1

Informujemy, że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznaczony zostanie drugi termin w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

Porządek obrad:

 1. Akredytacja członków Zebrania
 2. Otwarcie Zebrania. Wybór Prezydium Zebrania (przewodniczącego, sekretarza).
 3. Przyjęcie porządku obrad. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 4. Prezentacja Statutu Stowarzyszenia. Podjęcie uchwały.
 5. Prezentacja LSR na lata 2014-2020. Podjęcie uchwały.
 6. Prezentacja Kryteriów wyboru operacji i procedury ustalania lub zmiany kryteriów. Podjęcie uchwały.
 7. Prezentacja Regulaminu Rady Programowej. Podjęcie uchwały.
 8. Uzupełnienie składu członków Rady Programowej. Podjęcie Uchwały.
 9. Ustalenie wysokości składek dla członków Stowarzyszenia na rok 2016. Podjęcie uchwały.
 10. Wolne wnioski dyskusja.
 11. Zamknięcie obrad Zebrania.

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju ze względu na konkursowy charakter zostanie przesłany Członkom Stowarzyszenia Kraina św. Anny  pocztą elektroniczną.

Po zakończeniu Zebrania zapraszamy na poczęstunek w Sali Bankietowej.

Wersja XML