Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki konkursu "Opowiedz..."

Są już długo wyczekiwane wyniki konkursu "Opowiedz..." 2017!

Komisja po przeanalizowaniu nadesłanych filmów uznała, iż zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej, film nadesłany przez Dom Spokojnej Starości "Dobrze być razem" należy zakwalifikować do kategorii człowiek, ponadto uznała, iż laureatami konkursu "Opowiedz..." 2017 zostali:

Kategoria miejsce: "Zróbmy to razem, altanę naszych marzeń"
Kategoria człowiek: "Dobrze być razem"
Kategoria motyw: "Zakręceni tradycją"

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Wersja XML