Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe z dn. 08.01.2018r.

Zapytanie ofertowe z dnia 08.01.2018r.
dotyczące opracowania dokumentacji i szkolenia w  zakresie:

 • dokumenty wewnętrzne do „Sklepu internetowego”;  
 • dokumenty wewnętrzne i szkolenie w zakresie praw autorskich i pokrewnych.

Szczegółową specyfikację zapytania ofertowego znajdą Państwo w pliku poniżej:
 PDFZapytanie ofertowe z dn. 08.01.2018r..pdf

Propozycje cenowe należy składać do 17.01.2018r. , do godziny 15:00 na adres e-mail: .:

Kryteria wyboru oferty, obejmują:

 • najniższą cenę brutto za dany przedmiot;
 • przedstawione kwalifikacje;
 • przedstawione doświadczenie;

Klauzule:

 • Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert.
 • Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany ilości, bądź rezygnacji z zapytania bez podania przyczyny.
 • Stowarzyszenie dopuszcza składanie ofert częściowych i wyboru kilku wykonawców.
 • Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.

W razie jakichkolwiek pytań osoba do kontaktu Alicja Schwarzer Telefon 77 44 67 130

Wersja XML