Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe z dnia 16.03.2018r. - 27.03.2018r. dot. wykonania edukacyjnej kolorowanki antystresowej

Zapytanie ofertowe
z dnia 16.03.2018r. dot.
wykonania edukacyjnej kolorowanki antystresowej
w ramach realizacji projektu „Kraina tradycją malowana”.

Szczegółową specyfikację zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy znajdą Państwo w pliku poniżej:

PDFZapytanie ofertowe - kolorowanka antystresowa.pdf

PDFFormularz ofertowy.pdf

Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania:

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu na formularzu ofertowym propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi informacjami, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 27.03.2018r., do godziny 12.00 na adres e-mail:

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

Wiktoria Pawliczek-Mroczek, telefon 575 750 122, e-mail:

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego:

Wersja XML