Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozeznanie cenowe z dnia 21.03.2018 r. dot. publikacji informacyjno-promocyjnej

ROZEZNANIE CENOWE

z dnia 21.03.2018 r. dotyczące wykonania publikacji pn. Dobre Praktyki Stowarzyszenia Krainy św. Anny
objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szczegółową specyfikację rozeznania cenowego znajdą Państwo w pliku poniżej:

PDFRozeznanie cenowe - publikacja PROW 21.03.2018r.pdf (255,79KB)

Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozeznania:

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową
i dodatkowymi informacjami, mającymi wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do
29.03.2018 r. , do godziny 12.00 na adres e-mail: wdrazanie@annaland.pl

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

Wiktoria Pawliczek-Mroczek, telefon 77 44 67 130, e-mail:

Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.:

- cena brutto za wykonanie zamówienia dla dwóch wariantów ilościowych,

- cena jednostkowa brutto publikacji,

- czas wykonania projektu graficznego oraz czas realizacji całego zamówienia,

- zgodność oferty z rozeznaniem cenowym,

- gwarancja nie zmienności ceny do końca 2018 roku.

 

Wersja XML