Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekazujemy mieszkańcom i podmiotom z obszarów LGD wiedzę i informację na temat stanu realizacji LSR

Stowarzyszenie Kraina św. Anny realizując plan komunikacji na rok 2018 przekazuje mieszkańcom i podmiotom z obszaru LGD wiedzę
i informację na temat stanu realizacji LSR, tj. na temat osiągniętych celów i wskaźników LSR.

Na dzień 31 marca 2018 r. zostało podpisanych:

Do tej pory wypłacono 224 tys. zł wsparcia 4 beneficjentom z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim beneficjentom oraz życzymy wytrwałości w realizacji projektów!

 

Wersja XML