Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe z dn. 16.04.2018 r. wyjazd aktywizujący do "Serca Kaszub"

Zapytanie ofertowe
z dnia 16.04.2018 r.
w/s organizacji pobytu grupy studyjnej „Lepszy przykład niż wykład”
wyjazd aktywizujący do „Serca Kaszub”

 

I. Podmiot prowadzący Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego1
47-303 Krapkowice
 

II. Określenie przedmiotu Zapytania ofertowego:

Organizacja pobytu grupy studyjnej:

Celem wyjazdu jest zapoznanie uczestników z działaniami prowadzonymi przez Lokalne Grupy Działania związanymi z krzewieniem kaszubskiego niematerialnego dziedzictwa lokalnego. Poznanie ich współpracy z twórcami ludowymi oraz współczesnymi projektantami, na bazie typowego wzornictwa przełożonego na komercyjne produkty lub usługi.

Wizyta ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania podejścia LEADER pomiędzy Lokalną Grupą Działania z województwa pomorskiego, a Stowarzyszeniem Kraina św. Anny.

Program wizyty uwzględnia liczbę km do przejechania na terenie Kaszub oraz m.in.:

- Zaprezentowanie co najmniej dwóch różnych projektów zrealizowanych przez Oferenta lub na jego obszarze działania, w ramach PROWna lata 2014-2020;
- Wymiana doświadczeń i zaprezentowanie dobrych praktyk kultywowania regionalnej -kaszubskiej kultury oraz jej wpływ na zwiększenie się ruchu turystycznego.
-Organizację warsztatów związanych z kaszubską twórczością ludową,
- Ofertę dla grupy: do 9 osób, opcjonalnie do 16 osób.
- Planowane rozpoczęcie wizyty w dniu 22.07.2018 r. od godz. 20:00, a planowane zakończenie w dniu 25.07.2018 r. o godz. 10:00.

Nocleg wraz z wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja) w terminie 22-25.07.2018 r.

 

Więcej informacji:

PDFZapytanie ofertowe - Wyjazd aktywizujący na Kaszuby.docx.pdf

DOCXFormularz ofertowy - Wyjazd aktywizujący na Kaszuby.docx

Wersja XML