Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Lepszy przykład niż wykład" w "Sercu Kaszub"

                                                                                       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny organizuje wyjazd aktywizujący do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania STOLEM.

Wyjazd planowany jest w terminie od 22 do 25 lipca 2018 r.

Podstawowym celem wyjazdu jest zapoznanie się z funkcjonowaniem twórców ludowych zajmujących się krzewieniem kaszubskiego niematerialnego dziedzictwa lokalnego. Poznanie współpracy twórców ludowych ze współczesnymi projektantami, na bazie typowego wzornictwa przełożonego na inne produkty i usługi. Wymiana doświadczeń, wdrażania programu LEADER oraz popularyzacja działalności LGD na zewnątrz obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

Wyjazd aktywizujący adresowany jest do mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny
i lokalnych liderów, wyróżniających się aktywnością społeczną, aktywną promocją obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych, z zachowaniem dziedzictwa lokalnego, skutecznym wdrażaniem LSR oraz wzmacnianiem kapitału społecznego, w tym podnoszeniu wiedzy społeczności lokalnej przy stosowaniu różnego rodzaju rozwiązań innowacyjnych.

 

Pragniemy poinformować, że rekrutacja na wyjazd aktywizujący rozpoczyna się w dniu 27.04.2018  r. i potrwa do 11.05.2018 r. do godz. 12.00.

Czytelnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy przyjmujemy w formie mailowej na adres: , pod numer faksu: 77/47-49-181 lub osobiście do siedziby Organizatora. Działanie te ma na celu równy dostępu wszystkim zainteresowanym.

Liczba miejsc ograniczona!

Wyjazd jest całkowicie bezpłatny dla zakwalifikowanych uczestników.

Utworzona zostanie także lista rezerwowa osób, które są zainteresowane wyjazdem.

Rezygnacja z uczestnictwa w wyjeździe musi zostać zgłoszona do 3 dni roboczych przed planowanym wyjazdem.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie krótszym oraz braku osób z listy rezerwowej i zastępstwa osoby z obszaru, spowoduje pobranie opłaty w wysokości określonej przez Organizatora (kwota jednostkowa pokrywająca koszty całościowy wyjazdu).

O zakwalifikowaniu do udziału w wyjeździe aktywizującym decydują Twoje atuty i argumenty zawarte w formularzu zgłoszeniowym w punkcie II.

O zakwalifikowaniu, bądź nie zakwalifikowaniu poinformujemy zainteresowanych telefonicznie lub mailowo.

Formularz zgłoszeniowy: DOCXformularz-zgloszeniowy-wersja-edytowalna!.docx
Informacja o wyjeździe: DOCXinf o wyjeździe.docx

 

 

Wersja XML