Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dziś w Żylinie odbędzie się spotkanie dot. znakowania lokalnych produktów "Górolsko Swoboda"

Leszek Richter, nasz partner projektu "Malowane dziedzictwo bez granic" i regionalny koordynator marki „Górolsko Swoboda produkt regionalny®” weźmie w środę 9 maja udział w spotkaniu edukacyjno-informacyjnym w Żylinie, gdzie m.in. zaprezentuje markę.

Podczas spotkania skierowanego do managerów i pracowników kancelarii MAS (Lokalnych grup działania) z województwa żylińskiego, podzieli się ze swoimi już ponad 10 letnimi doświadczeniami związanymi z wdrażaniem marki. – Przedstawię najistotniejsze  z mojego punktu widzenia działania prowadzące do wykreowania marki, która ma potencjał do trwałego funkcjonowania – powiedział przed spotkaniem Richter.

Spotkanie organizuje Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj, czyli Oddział Regionalny Narodowej Sieci Rozwoju Wsi dla Województwa Żylińskiego. Jego głównym tematem są możliwości wykorzystania funduszy na przygotowanie oraz wdrażanie projektów współpracy lokalnych grup działania do znakowania regionalnego w województwie żylińskim.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane z naszego obszaru do uczestnictwa.

Wersja XML