Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych

Szanowni Państwo!

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej zamieszczamy informacje dotyczące danych osobowych.

Strona została utworzona w celach informacyjnych, nie wymagamy od Państwa żadnych działań lub kontaktu ze Stowarzyszeniem Kraina św. Anny.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszeniem Kraina św. Anny. Dane osobowe, które posiadamy to: imię, nazwisko, telefon lub e-mail.

W razie pytań lub wątpliwości, w zakresie przetwarzania danych osobowych przez nasze Stowarzyszenie, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych. Mogą to Państwo uczynić na dwa sposoby:

1)        mailowo za pośrednictwem adresu: 

2)        korespondencyjnie: Stowarzyszenie Kraina św. Anny, ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice.

Dysponujemy Państwa danymi w wyniku wieloletniej współpracy. Dane te używane są wyłącznie w celu zawiadamiania o działalności Stowarzyszenia Kraina św. Anny w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i 2014-2020 i nie będą nikomu udostępniane lub sprzedawane. Państwa dane osobowe nie będę przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Podmiotami przetwarzającymi/Odbiorcami danych są: upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych i jego organy, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz instytucje kontroli krajowej i europejskiej.

Jednak jeśli życzą sobie Państwo, aby zostały one usunięte z naszej bazy – prosimy o stosowną informację.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

 

Pozdrawiamy,
Zespół Stowarzyszenia Kraina św. Anny


Stowarzyszenie Kraina św. Anny

47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Tel. (+48) 77 44 67 131 / 77 44 67 130

NIP : 1990052018, REGON : 160096036
KRS : 0000263803

www.annaland.pl

Wersja XML