Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja na temat ponownej oceny wniosku 8/2017-2

W dniu 4 czerwca 2018 r. Rada Programowa Stowarzyszenia Krainy św. Anny przeprowadziła ponowną ocenę wniosku nr 8/2017-2.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ w/s ponownej oceny wniosku nr 8/2017-2.

PDFPROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ ws ponownej oceny wniosku nr 8.2017-2..pdf

Lista operacji wybranych przez LGD w naborze 8/2017 po ponownej ocenie z dnia 04.06.2018 r.

PDF8.2017 lista operacji wybranych przez LGD w naborze 8.2017 po ponownej ocenie wniosku z dn.04.06.2018.pdf

Pełna dokumentacja w/s ponownej oceny wniosku została przekazana w dniu 7 czerwca 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Pismo z uchwałą zawierające informacje o przyznanych punktach oraz uzasadnieniem do poszczególnych kryteriów oceny operacji zostało wysłane do wnioskodawcy w dniu 7 czerwca 2018 r.

Wersja XML