Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga wnioskodawcy - aktualizacja dokumentów

 

W zakładce do pobrania zamieszczone zostały zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego dokumenty Stowarzyszenia.

Zmianie uległy następujące dokumenty:

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków w dniu 17.03.2018 r.

2. Regulamin Rady Programowej zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w dniu 19.03.2018 i 04.06.2018 r. wraz z załącznikami:

3. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR z dnia 26.06.2018 r.

4. Harmonogram Planu komunikacji w 2018 roku z dnia 17.05.2018 r.

Wersja XML