Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie partnerów projektu w czeskim Rymarov

 

W dniu 12 lipca 2018 roku uczestniczyliśmy w spotkaniu dotyczącym międzynarodowego projektu współpracy w czeskim Rymarov.

W spotkaniu udział wzięło 5 polskich LGD (dwie z województwa opolskiego: Stowarzyszenie Kraina św. Anny i Kraina Dinozaurów, trzy z województwa śląskiego: Partnerstwo Północnej Jury, Razem na Wyżyny oraz Bractwo Kuźnic) a także 2 czeskie LGD (MAS Opavsko oraz MAS Rymarovsko).

Podczas spotkania omawiano między innymi polskie i czeskie legislacje dotyczące projektów współpracy, zakres rzeczowo-finansowo oraz ramy czasowe projektu.

Serdecznie dziękujemy partnerom za gościnne przyjęcie w Rymarowie.

 

Wersja XML