Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe z dn. 02.08.2018 r. dot. nakręcenia filmów

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 02.08.2018 r.
dot. nagrania i emisji cyklu filmów związanych z wybranymi tradycjami i obrzędami Stowarzyszenia Kraina św. Anny oraz okolic miasta Dub nad Morawą (partnera czeskiego)

 

I. Podmiot prowadzący zapytanie ofertowe:

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego1; 47-303 Krapkowice
NIP: 1990052018

   II. Określenie przedmiotu: PDFzapytanie ofertowe filmy.docx.pdf

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu zapytania:

Oferent prześle Zamawiającemu wypełniony formularz ofertowy DOCXformularz ofertowy filmy.docxwraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi informacjami, mającymi wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 09.08.2018r., do godziny 12.00 na adres e-mail: .

 

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
Sandra Koźba – e-mail:

V. Termin wykonania przedmiotu zapytania:

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.:

VII. Klauzule zapytania ofertowego:

Wersja XML