Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe z dn. 09.08.2018 r. dot. wydania kalendarza obrzędowego pogranicza PL-CZ

ZAPYTANIE OFERTOWE  
z dn. 09.08.2018 r.
dotyczące wydania kalendarza obrzędowego pogranicza PL-CZ

I. Podmiot prowadzący zapytanie ofertowe:

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice

NIP: 190052018

II. Określenie przedmiotu: PDFZapytanie ofertowe dotyczące wydania kalendarza obrzędowego pogranicza PL CZ.pdf

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu zapytania

Oferent prześle Zamawiającemu wypełniony formularz ofertowy (DOCXformularz ofertowy wydanie kalendarza obrzędowego pogranicza PL CZ.docx) wraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi informacjami, mającymi wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 17.08.2018 r., do godziny 12.00 na adres e-mail: .

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Sandra Koźba,  e-mail:

Wersja XML