Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Równać szanse - Regionalny Konkurs Grantowy

 Na organizacje z małych miejscowości i wsi czekają dotacje na projekty skierowane do młodzieży.


O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2019 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r. mogą ubiegać się:

Adresatami (beneficjentami) projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).
Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.
Uwaga !!! Młodzież z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych może stanowić max. 70% uczestników projektu.
 

Termin składania wniosków upływa 25 października 2018 roku, o godzinie 12.00.

Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.
Dodatkowe informacje dostępne również poniżej:

PDFZasady_RS_2018_RKG.pdf
 

Wersja XML