Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe z dn. 22.08.2018 r. dot. nagrania i emisji cyklu filmów

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 22.08.2018 r.
dot. nagrania i emisji cyklu filmów związanych z wybranymi tradycjami i obrzędami Stowarzyszenia Kraina św. Anny oraz okolic miasta Dub nad Morawą (partnera czeskiego)

 

I. Podmiot prowadzący zapytanie ofertowe:

Stowarzyszenie Kraina św. Anny

ul. Kilińskiego1; 47-303 Krapkowice

NIP: 1990052018

II. Określenie przedmiotu:
PDFzapytanie ofertowe dot. nagrania i emisji cyklu filmów.pdf


III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu zapytania:

Oferent prześle Zamawiającemu wypełniony formularz ofertowy (DOCXformularz ofertowy filmy.docx) wraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi informacjami, mającymi wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 17.08.2018r., do godziny 12.00 na adres e-mail: .

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
Sandra Koźba – e-mail: tel. 793 503 183

Wersja XML