Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczynamy międzynarodowy projekt współpracy "Dobre bo lokalne"

 

W dniu 24 października 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisana została Umowa o przyznanie pomocy Nr 00003-6936-UM0820001/18 dotycząca realizacji projektu "Dobre bo lokalne" w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" pomiędzy pięcioma lokalnymi grupami działania z Opolszczyzny:

Projekt realizowany będzie przy współpracy czeskiego partnera MAS Hranicko z.s.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony szereg zadań mających na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości za pomocą produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne poprzez: inwentaryzację zasobów, diagnozę rynku i strategię marketingową dla dwóch grup cenowych produktu regionalnego, cykl szkoleń, organizację jarmarku folkloru, katalog produktu regionalnego i sklep internetowy, wyjazd studyjny, cykl programów telewizyjnych.

Projekt „Dobre bo lokalne” skierowany jest do mieszkańców obszarów partnerskich LGD, w tym do twórców ludowych, przedsiębiorców, osób bezrobotnych, osób młodych oraz seniorów.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML