Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenia dla Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Realizując plan szkoleń dla Członków Rady Programowej i pracowników Biura Stowarzyszenia Kraina św. Anny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniu 13 grudnia 2018 roku od godziny 8:00 w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w sali 100A odbędą się dwa szkolenia dla Rady Programowej.

Pierwsze dotyczyć będzie znajomości wdrażania LSR i Regulaminu Rady Programowej, zaraz po nim członkowie Rady wraz z pracownikami biura zostaną zapoznani z zasadami wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Wersja XML