Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozeznanie cenowe z dnia 28.01.2019 r.

Rozeznanie cenowe z dn. 28.01.2019 r.

I. Podmiot prowadzący rozeznanie cenowe:

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice

NIP: 190052018

II. Określenie przedmiotu: PDFRozeznanie cenowe 28.01.2019 r. w.s szkolenia n.t założenia PROW 2014-2020.pdf

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozeznania

Oferent przedstawi Zamawiającemu propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi informacjami, mającymi wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 04.02.2019 r. do godziny 08:00 na adres e-mail: nabory@annaland.pl

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Nikolina Lerch-Bieganowska nabory@annaland.pl tel. 77 44 67 130/131

Wersja XML