Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważne dla beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach poddziałania 19.2 - wyjaśnienia dotyczące terminu złożenia Informacji po realizacji operacji (IPRO) oraz Informacji po realizacji biznesplanu (IPRB)

Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie na realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zobowiązani są do złożenia Informacji po realizacji operacji/Informacji po realizacji biznesplanu (IPRO/IPRB). 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi kwestii interpretacji zapisów występujących w Umowie o przyznaniu pomocy odnoszących się do terminów składania IPRO/IPRB Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała poniższe wyjaśnienia.

PDFWyjaśnienia dot. terminu złożenia Informacji po realizacji operacji (IPRO) oraz Informacji po realizacji biznesplanu (IPRB) z dn. 25.01.2019 r. znak sprawy DDD-WL.6935.12.2019.EC.PDF

Wersja XML