Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczynamy kolejny międzynarodowy projekt współpracy "Od dziedzictwa do bogactwa"

W dniu 15 marca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisana została Umowa o przyznanie pomocy nr 00005-6936-UM1230007/18 dotycząca realizacji projektu "Od dziedzictwa do bogactwa" o akronimie ODDO w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania". Celem projektu jest Promowanie atrakcji regionów objętych projektem współpracy.

Projekt realizowany jest wspólnie z lokalnymi grupami działania z województwa śląskiego i opolskiego:

W projekcie udział biorą również partnerzy czescy:

Pierwsze z zaplanowanych zadań, tj. opracowanie LOGO projektu zostało już zrealizowane. Logo używane będzie w publikacjach wydawanych w ramach projektu, materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych.

Kolejne zadania będziemy realizować sukcesywnie do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Wersja XML