Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do udziału w 3-dniowych warsztatach wyjazdowych

W związku z realizacją polsko-czeskiego  projektu współpracy p.t. “Od dziedzictwa do bogactwa” (akronim ODDO) zapraszamy do udziału w 3-dniowych warsztatach wyjazdowych.

Partnerzy projektu:

 

Cel warsztatów: promocja zasobów przyrodniczych, kulturowych, tradycji i historii poprzez wspólne poznawanie swoich terenów i wymianę doświadczeń.

Termin warsztatów: 24-26 kwietnia 2019 r. (środa, czwartek, piątek).

Miejsce realizacji: obszar województwa śląskiego i opolskiego.

Liczba uczestników warsztatów: 40 osób  (po 7 przedstawicieli z polskich LGD, 5 przedstawicieli z czeskich MAS)

Program warsztatów: poniżej w załączniku.

Sposób zgłaszania na warsztaty: wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego” (poniżej w załączniku) oraz dostarczenie go mailowo lub osobiście do biura LGD właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pracy do dnia 16 kwietnia 2019 r. (wtorek).
O terminowości decyduje data wpływu do biura LGD. Na jednym Formularzu zgłoszeniowym można zgłosić tylko jedną osobę.

Zasady rekrutacji uczestników:

  1. Spełnienie warunków formalnych:
  1. Kolejność zgłoszeń do biura LGD – pierwsze 7 osób zostanie zakwalifikowanych na listę uczestników, kolejne zgłoszone osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.
  2. O wynikach rekrutacji osoby zostaną poinformowane telefonicznie najpóźniej do dnia 18 kwietnia.

Wszystkie koszty związane z noclegiem, wyżywieniem, transportem, opłatami wstępów i ubezpieczeniem pokrywają Partnerzy projektu.

DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx
DOCXScenariusz 3 dniowych warsztatów.docx
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Wersja XML