Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne II/2019 - proponowane zmiany dokumentów. Twój głos ma znaczenie - wypełnij fiszkę!

Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 oraz załączników do umowy ramowej.

Proponowane zmiany dokumentów:

PDFStrategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Kraina św. Anny 05.2019 r.pdf

PDFRegulamin Rady Programowej - proponowane zmiany 22.05.2019 r..pdf

PDFzał. nr 1 Procedura wyboru i oceny - proponowane zmiany 22.05.2019 r..pdf

PDFzał. nr 2 Lokalne Kryteria wyboru operacji - zał. ... - śledzenie zmian.pdf

PDFzał. nr 8. Wzór potwierdzenie wpływu wniosku - proponowane zmiany 22.05.2019 r. .pdf

PDFzał. nr 10. Regulamin Komisji - zał. 5a - śledzenie zmian.pdf

PDFZał. nr 11 Wzór karty wstępnej weryfikacji WoPP - proponowane zmiany 22.05.2019 r..pdf

PDFzał. nr 12 Wzór karty oceny operacji wg. lokalnych kryteria - zał. 6a - śledzenie zmian.pdf
 

Uwagi zgłaszać można od 22 do 29 maja 2019 r. w formie telefonicznej (77 44 67 130/131), bądź mailowej (nabory@annaland.pl) oraz osobiście w godzinach pracy biura.

Mamy szansę ubiegania się o dodatkowe środki na wsparcie przedsiębiorczości na obszarze Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania swoich odpowiedzi na poniżej zawarte pytania. Dodatkowy bonus możemy przeznaczyć jedynie na wsparcie przedsiębiorczości na naszym terenie. Państwa głos w tej sprawie jest teraz decydujący, kto wie może to Państwa nowa lub istniejąca firma będzie miała szanse na rozwój z funduszami unijnymi!

Twój głos ma znaczenie! Zdecyduj na co przeznaczymy dodatkowe pieniądze na przedsiębiorczość

Wnioskodawco na Twoją fiszkę czekamy do 3. czerwca 2019 r. do godziny 15:00!

Konsultacje społeczne odbędą się w dniu 30.05.2019 r. w godzinach od 08:00 do 10:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Dni "otwartych drzwi" 28.05.2019 r. oraz 29.05.2019 r. w godzinach od 7:00 do 15:00

Prosimy o przesyłanie swoich propozycji do zmian w LSR i dokumentach towarzyszących!

Wersja XML