Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umowy z grantobiorcami "Działaj Lokalnie" podpisane

 

W dniu 26.06.2019 roku w Krapkowicach zostały podpisane umowy grantowe w kolejnej edycji konkursu "Działaj Lokalnie".

Spośród 26 złożonych wniosków, Lokalna komisja grantowa w składzie:

wyłoniła 11 grantobiorców, którzy w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku będą realizować projekty inicjujące współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzeniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

W związku z rezygnacją jednego z wnioskodawców granty otrzymali:

Po zakończeniu oficjalnej części, wnioskodawcy i realizatorzy, wzięli udział w szkoleniu dotyczącym procedur programu "Działaj Lokalnie" oraz zasad rozliczania projektów.

 

 

Czas na realizację projektów!

 

 

Wersja XML