Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Władze Stowarzyszenia

Organami decyzyjnymi Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada Programowa - dokonująca wyboru projektów do dofinansowania.

 

Statut Stowarzyszenia Kraina św. Anny z dnia 13.12.2018 r.

Lista Członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny na dzień 08.03.2022 r.

OBECNE KADENCJE

ZARZĄD STOWARZYSZENIA  kadencja na lata 2016-2020, 2020-2025:

1. Ewa Maria Piłat  - Prezes Zarządu

2. Jolanta Nikołajczyk Wiceprezes Zarządu                                                     

3. Damian GrochlaWiceprezes Zarządu

4. Edyta Gola - Członek Zarządu                           

5. Helmut Paisdzior - Członek Zarządu                    

6. Krzysztof Reinert - Członek Zarządu


KOMISJA REWIZYJNA  kadencja na lata 2016-2020, 2020-2025:

1. Adelajda Pawelczyk - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

2. Bernard Friedla - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej                                                            

3. Zbigniew Kawa - Członek Komisji Rewizyjnej


RADA PROGRAMOWA kadencja na lata 2020-2025:  

1. Katarzyna Tomczyk - Przewodnicząca Rady Programowej

2. Andrzej Iwanowski - Wiceprzewodniczący Rady Programowej                                         

3. Piotr Lebok - Członek Rady Programowej do 06.07.2022 r.

4. Maria Feliniak - Członek Rady Programowej              

5. Beata Wielgosik - Członek Rady Programowej    

6. Aneta Labisz - Członek Rady Programowej 

7. Brygida Pytel - Członek Rady Programowej 

8. Patrycja Bugno - Członek Rady Programowej       

9. Marcin Piotr Wycisło - Członek Rady Programowej           

10. Patrycja Bryś - Członek Rady Programowej do 06.07.2022 r.

11. Józef Garbacz - Członek Rady Programowej  

12. Ingeborga Kirsch-Iścińska - Członek Rady Programowej

13. Weronika Lipka-Nossol - Członek Rady Programowej

14. Artur Hurek - Członek Rady Programowej

15. Zygmunt Pietruszka - Członek Rady Programowej do 06.07.2022 r.

 

RADA PROGRAMOWA kadencja na lata 2020-2025:  

1. Beata Patoła (Niepala) - Członek Rady Programowej do 05.07.2022 r.

2. Adrian Zimerman - Członek Rady Programowej do 05.07.2022 r.


Poprzednie kadencje

ZARZĄD STOWARZYSZENIA  kadencja na lata 2012-2015:

1. Ewa Maria Piłat  - Prezes Zarządu

2. Klaudia KluczniokWiceprezes Zarządu                                                     

3. Damian GrochlaWiceprezes Zarządu

4. Jolanta Nikołajczyk - Członek Zarządu                           

5. Helmut Paisdzior - Członek Zarządu                    

6. Krzysztof Reinert - Członek Zarządu


RADA PROGRAMOWA od 27.02.2019 r kadencja na lata 2016-2020:  

1.  Brygida Pytel  - Przewodnicząca Rady Programowej

2. Katarzyna Tomczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Programowej                                         

3.  Adrian Zimerman - Członek Rady Programowej

4.  Maria Feliniak - Członek Rady Programowej              

5.  Beata Wielgosik - Członek Rady Programowej    

6.   Aneta Labisz - Członek Rady Programowej 

7.  Magdalena Chudowska - Członek Rady Programowej 

8.  Patrycja Bugno - Członek Rady Programowej       

9.  Marcin Piotr Wycisło - Członek Rady Programowej       

10. Łukasz Jastrzembski - Członek Rady Programowej        

11. Beata Niepala - Członek Rady Programowej 

12.  Józef Garbacz - Członek Rady Programowej   

13. Rafał Nocoń - Członek Rady Programowej

14.  Małgorzata Pacion - Członek Rady Programowej

15. Weronika Lipka-Nossol - Członek Rady Programowej


RADA PROGRAMOWA do 27.02.2019 r kadencja na lata 2016-2020:  

1.  Brygida Pytel  - Przewodnicząca Rady Programowej

2. Katarzyna Tomczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Programowej                                         

3.  Adrian Zimerman - Członek Rady Programowej

4.  Maria Feliniak - Członek Rady Programowej              

5.  Beata Wielgosik - Członek Rady Programowej    

6.  Ingeborga Kirsch - Iścińska - Członek Rady Programowej 

7.  Magdalena Chudowska - Członek Rady Programowej 

8.  Patrycja Bugno - Członek Rady Programowej       

9.  Marcin Piotr Wycisło - Członek Rady Programowej       

10. Łukasz Jastrzembski - Członek Rady Programowej        

11. Beata Niepala - Członek Rady Programowej 

12.  Józef Garbacz - Członek Rady Programowej   

13. Rafał Nocoń - Członek Rady Programowej

14.  Aneta Labisz - Członek Rady Programowej


RADA PROGRAMOWA do 13.12.2018.r kadencja na lata 2016-2020:  

 1.  Brygida Pytel  - Przewodnicząca Rady Programowej

 2.  Bernard Kubata - Wiceprzewodniczący Rady Programowej                                                  

 3.  Adrian Zimerman - Członek Rady Programowej

 4.  Katarzyna Tomczyk - Członek Rady Programowej                         

 5.  Maria Feliniak - Członek Rady Programowej                 

 6.  Beata Wielgosik - Członek Rady Programowej 

  7.  Ingeborga Kirsch - Iścińska - Członek Rady Programowej 

  8.  Magdalena Chudowska - Członek Rady Programowej 

  9.  Paweł Mazurek - Członek Rady Programowej    

10. Patrycja Bugno - Członek Rady Programowej         

11. Marcin Piotr Wycisło - Członek Rady Programowej           

12. Łukasz Jastrzembski - Członek Rady Programowej         

13. Beata Niepala - Członek Rady Programowej 

14. Józef Garbacz - Członek Rady Programowej      

15. Rafał Nocoń - Członek Rady Programowej       

RADA PROGRAMOWA do 06.04.2017r. kadencja na lata 2016-2020:  

 1.  Brygida Pytel  - Przewodnicząca Rady Programowej

 2.  Romuald Haraf - Wiceprzewodniczący Rady Programowej                                                  

 3.  Sybila Zimerman - Członek Rady Programowej

 4.  Katarzyna Tomczyk - Członek Rady Programowej                         

 5.  Maria Feliniak - Członek Rady Programowej                 

 6.  Beata Wielgosik - Członek Rady Programowej 

  7.  Ingeborga Kirsch - Iścińska - Członek Rady Programowej 

  8.  Magdalena Chudowska - Członek Rady Programowej 

  9.  Bernard Kubata - Członek Rady Programowej    

10. Krzysztof Długosz - Członek Rady Programowej         

11. Marcin Piotr Wycisło - Członek Rady Programowej           

12. Łukasz Jastrzembski - Członek Rady Programowej         

13. Rudolf Urban - Członek Rady Programowej 

14. Józef Garbacz - Członek Rady Programowej      

15. Rafał Nocoń - Członek Rady Programowej       


  

Wersja XML