Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wycieczka krajoznawczo-przyrodnicza w ramach Działaj Lokalnie

 

W piątek 19 lipca br.  grupa członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Krapkowic wybrała się na wycieczkę krajoznawczo – przyrodniczą na Górę Św. Anny w ramach programu "Działaj Lokalnie".

Tematem przewodnim była historia geologiczna i geologia Góry Św. Anny. Na wycieczkę składała się prezentacja i wykład nt. historii geologicznej Góry i znajdującego się tu Geoparku Krajowego Góra Św. Anny. Geopark ten jest jednym z trzech znajdujących się w Polsce ( dwa pozostałe to geoparki : Karkonoski i Mużakowski ) a powstał w 2010 roku min. staraniem Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych i Stowarzyszenia Kraina Św. Anny. Wykład i następnie pieszą wędrówkę po geostanowiskach Parku leżących w miejscowości Góra Świętej Anny poprowadziła Pani Beata Wielgosik – pracownik merytoryczny Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny i przewodnik turystyczny Regionu Opolskiego. W części teoretycznej/ wykładowej uczestnicy zapoznali się ze charakterystycznymi zjawiskami związanymi z wulkanizmem. Powszechnie wiadomo, że Góra Św. Anny jest wulkanem, który powstał 27 milionów lat temu lecz mechanizmy działania wulkanów w ogóle i towarzyszące im zjawiska geologiczne aczkolwiek b. ciekawe,  nie są powszechnie znane. Po części teoretycznej uczestnicy udali się do geostanowiska, które mieści się w wyrobisku po dawnej kopalni odkrywkowej. Jest to stanowisko nefelinitów czyli skał wulkanicznych oraz tzw. brekcji tufowo-lawowej. W stanowisku tym widoczne są zarówno skały osadowe jak wapienie, margle i piaskowce jaki i wyżej wspomniane skały wulkaniczne. Nefelinit to skała powstała z zastygającej magmy ( z wyglądu przypomina bazalt lecz ma inny skład minaralogiczny ) tworząca tzw.  ciosy słupowe czyli ukośne kolumny skalne zachowane właśnie w geostanowisku. Po zwiedzeniu Rezerwatu geologicznego „Góra Św. Anny” poprzez Dolinę Krowioka uczestnicy przeszli do kolejnego kamieniołomu wapieni gdzie obecnie znajduje się amfiteatr. Tu z kolei widoczna jest geologiczna historia skał osadowych powstałych z osadzania się na dnie morza szczątków organicznych.

Wycieczka ta była pierwszą z projektu „ Dziedzictwo przyrodniczo-historyczne Krainy Świętej Anny” w ramach programu Działaj Lokalnie a współfinansowanego przez Stowarzyszenie Kraina Św. Anny i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Transport uczestników zapewnił nieodpłatnie Burmistrz Krapkowic.

Kolejnym etapem projektu była wycieczka przyrodniczo – krajoznawcza do Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny w dniu 31 sierpnia 2019 r.

 

 

Wersja XML