Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Historia Piotrówki - naszym bogactwem w ramach Działaj Lokalnie

Realizacja projektu to rozpoczęcie wizji zagospodarowania budynku po byłym przedszkolu przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Piotrówka na potrzeby społeczności lokalnej, czyli utworzenie w jednym z pomieszczeń stałej ekspozycji "Historia Piotrówki - naszym bogactwem". Rozproszone po domach zdjęcia, dokumenty i inne materiały są opracowane i gromadzone, co ułatwi poznanie szczegółowej historii wsi Piotrówka wszystkim zainteresowanym, a w szczególności dzieciom i młodzieży. Umożliwi to lepsze poznanie historii, tradycji, kultury i gwary przodków.

Dotychczasowa realizacja projektu przebiega dwutorowo: prowadzone są prace renowacyjne wybranego pomieszczenia (naprawa tynku, usuwanie zbędnej instalacji, malowanie ścian, itp.), jednocześnie prowadzona jest zbiórka i opracowywanie materiałów historycznych i dokumentalnych. Ekspozycja "Historia Piotrówki - naszym bogactwem" pozwoli przyszłym pokoleniom poznać, jak żyli przodkowie z naszych terenów, jednocześnie ocali od zapomnienia zdjęcia, dokumenty i inne materiały służące wsparciu pamięci o naszych przodkach.

W dalszej części projektu odbędą się warsztaty dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrówce tematycznie związane z nazwą projektu. Zakończeniem działań projektowych będzie impreza środowiskowa w ramach, której odbędzie się uroczyste otwarcie utworzonej ekspozycji.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina św. Anny.

 

 

Wersja XML