Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wycieczka do Kopalni Wapienia w Górażdżach

 

We wtorek 8 września 2019 r. Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic zorganizowało kolejną, ostatnią w cyklu, wycieczkę w ramach projektu „Dziedzictwo przyrodniczo-historyczne Krainy Św. Anny”, który jest częścią programu Działaj Lokalnie współfinansowanego przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Tym razem mieszkańcy Krapkowic wybrali się do Kopalni Wapienia Górażdże, aby przejść ścieżką dydaktyczno-przyrodniczą. Ścieżka liczy ok. 2 km i przebiega przez kopalnię kamienia wapiennego, będącą w ciągłej eksploatacji - roczny urobek to 4,5 miliona ton wapienia. Naszym przewodnikiem był Kierownik tej Kopalni pan mgr inż. Robert Retkiewicz. Mimo jesiennego chłodu, w dobrych humorach uczestnicy wycieczki poznali najcenniejsze elementy programu Ochrony Bioróżnorodności prowadzonego przez Cementownię i Kopalnię Górażdże we współpracy z Uniwersytetem Opolskim.

Od kilkunastu lat prowadzone są prace rekultywacyjne, przywracające przyrodzie na skutek przemysłowej eksploatacji nowe środowiska dla fauny i flory. W miejscu niegdysiejszej kopalni Kamionek ( zamkniętej w latach 90-tych) rośnie dzisiaj las, zobaczyć można liczne bajorka i oczka wodne, które są ostoją wielu chronionych gatunków zwierząt i roślin. Na terenach rekultywowanych pojawiło się i zadomowiło wiele gatunków zwierząt – sporą sensacją jest rozbudowana i rozwijająca się populacja węża – gniewosza plamistego, uznanego w Polsce i Europie za bardzo zagrożonego wyginięciem (wąż nie jest groźny dla człowieka). W środowiskach wodnych żyją również żaby, traszki, zaskrońce, jaszczurki i padalce.

Wielkim osiągnięciem przyrodników i kopalni jest zachowanie w centrum kopalni rezerwatu „Kamień Śląski”. Jego utworzenie w 1958 r. było podyktowane ochroną bardzo  rzadkiego gatunku drzewa – jarząba brekinii zwanego też brzękiem. Rezerwat zajmuje 13,6 hektara, a rośnie tam 130 roślin naczyniowych, w tym 10 gatunków chronionych np. lilia złotogłów, buławnik wielokwiatowy, przylaszczka pospolita i wiele innych. W otulinie rezerwatu rośnie jeden z najstarszych w Polsce okazów brekinii liczący sobie 180 lat, 204 cm obwodu i wysokość 25 metrów. Jeśli chodzi o ochroną tejże brekinii, to za każde zniszczenie lub jej  wycięcie kopalnia musi nasadzić 25 nowych drzew – nowe nasadzenia brekinii
są rozpoznawalne po szczególnej ochronie w postaci rusztowań chroniących przed sarnami i innymi zwierzętami.

I tak w pogodnej atmosferze zakończyła się wycieczka w centrum miejscowości Kamionek przy kawie z pączkami. Uczestnicy wyjazdu powrócili do domów wzbogaceni wiedzą o szczególnym miejscu naszej krainy Góry Św. Anny.

 

 

Wersja XML