Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozeznanie cenowe z dn. 02.01.2020 r. w/s materiałów biurowych

Rozeznanie cenowe z dn. 02.01.2020 r. w/s materiałów biurowych na 2020 rok

I. Podmiot prowadzący rozeznania cenowego:

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice
NIP: 1990052018

II. Określenie przedmiotu rozeznania cenowego:

Dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych na 2020 rok
Treść specyfikacji podana jest w dokumencie PDF. 
PDFRozeznanie cenowe.pdf (240,02KB)

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozeznania

Oferent   przedstawi   Stowarzyszeniu   propozycję   cenową   wraz   z   ofertą   szczegółową towarów i dodatkowymi informacjami, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 10.01.2020 r, do godziny 11:00 na adres e-mail: .

 IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Ewelina Faustyniak Telefon 77 44 67 131, e-mail:

V. Termin wykonania przedmiotu rozpoznania

Dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia materiałów biurowych wraz z fakturą VAT, w terminie do 5 dni kalendarzowych od momentu zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia.

 VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.:

VII. Klauzule rozeznania cenowego:

Wersja XML