Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe z dn. 20.02.2020 ws. oragnizacji wizyty studyjnej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.02.2020

w/s organizacji wizyty studyjnej na Kaszuby w ramach projektu współpracy z LGD „Kaszubska Droga”

I. Podmiot prowadzący Zapytanie ofertowe.

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice

NIP: 190052018

II. Określenie przedmiotu Zapytania ofertowego: PDFZapytanie ofertowe z dnia 20.02.2020.pdf (176,78KB)

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu na formularzu ofertowym propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi informacjami oraz proponowanym programem wizyty studyjnej, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 28.02.2020, do godziny 12.00 na adres e-mail:

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Julia Feliniak, Telefon: 77 44 67 130, 77 44 67 131, e-mail:

 

1. Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe z dnia 20.02.2020.pdf (176,78KB)

2. Formularz ofertowy: DOCXFormularz ofertowy.docx (58,31KB)

Wersja XML