Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Annogórską moc ziół czas wskrzesić!

Stowarzyszenie Kraina św. Anny wraz z partnerami
czeskim:

MAS Opavsko z.s.
polskimi:

Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych Oddział Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny

i Gminą Leśnica,

 
rozpoczyna realizację projektu
„Annogórska moc ziół”

 

Celem projektu jest:

zainicjowanie integracji mieszkańców terenów przygranicznych, współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi, z jednoczesnym ukazaniem  i promocją walorów przyrodniczych i krajobrazowych pogranicza.

Chcemy pokazać zarówno mieszkańcom, turystom jak i lokalnym samorządom, że pomimo tego, iż mieszkamy w innych krajach, to posiadamy wspólne dobro, jakimi są zioła, którym możemy się wspólnie cieszyć i promować.  

Przez cały okres trwania projektu prowadzona będzie dwujęzyczna kampania edukacyjna, która ma na celu promocję ziół i roślin naturalnie występujących na naszych obszarach, a także metod ich zbioru, ochrony oraz domowych sposobów ich wykorzystania. W ramach akcji zostanie wydanych 8 artykułów – zioło na każdy miesiąc, na bazie których powstanie publikacja. W kwietniu ogłoszony zostanie konkurs fotograficzny, mający na celu ukazanie piękna obszaru przygranicznego. Czerwiec natomiast będzie miesiącem, w czasie którym odbędzie się dwudniowa wizyta studyjna partnera czeskiego w Górze Świętej Anny. Wówczas uczestnicy wezmą udział w cyklu spotkań tematycznych i warsztatów: mydlarskich, herbacianych, kosmetycznych, ziołowych, dendrologicznych i pszczelarskich. Cały projekt będzie szeroko promowany w internecie oraz poprzez dystrybucję materiałów wydanych w ramach projektu tj. herbatki, kosmetyki, kartki pocztowe, publikacja.

To tylko zarys tego co nas czeka w trakcie realizacji projektu.
Serdecznie zachęcamy do czynnego udziału

 

 

Całkowity budżet zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu to 23 414,12 EUR,
w tym dofinansowanie z EFRR 19 902,00 EUR, dofinansowanie z Budżetu Państwa wyniesie 1 170,71 EUR,
a pozostała kwota stanowi wkład własny Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

 

 

 

 

Wersja XML