Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozeznanie cenowe z dn. 05.03.2020 dot. wydania kalendarzy

ROZEZNANIE CENOWE z dnia 05.03.2020

dotyczące wydania kalendarza na 2022 rok w ramach projektu współpracy z LGD „Kaszubska Droga”

I. Podmiot prowadzący Rozeznanie cenowe.

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice

NIP: 190052018

II. Określenie przedmiotu Rozeznania cenowego: PDFRozeznanie cenowe na kalendarz na 2022 rok.pdf (206,36KB)

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozeznania cenowego

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu propozycję cenową najpóźniej do 10.03.2020, do godziny 12.00 na adres e-mail:

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Julia Feliniak, Telefon: 77 44 67 130, 77 44 67 131, e-mail:

V. Termin wykonania przedmiotu Rozeznania cenowego

 

 

 

 

Wersja XML