Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozeznanie cenowe z dnia 06.03.2020 r. w/s toreb papierowych

Rozeznanie cenowe z dn. 06.03.2020 r.

I. Podmiot prowadzący rozeznanie cenowe:

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice

NIP: 190052018

II. Określenie przedmiotu: PDFRozeznanie cenowe z dn. 06.03.2020 r. torby papierowe.pdf (581,75KB)
 

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozeznania

Oferent   przedstawi   Stowarzyszeniu   propozycję   cenową wraz  z ofertą szczegółową i/lub dodatkowymi informacjami, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 14.03.2020 r., do godziny 12:00 na adres e-mail: . lub telefonicznie.

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Beata Żmuda, euroregion@annaland.pl, tel. + 48 793 503 183
 

Wersja XML