Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STARTUJEMY - FIO 2020 !!

Brak opisu obrazka

W tym roku we współpracy ze Stowarzyszeniem LGD „Dolina Stobrawy” po raz pierwszy zapraszamy do udziału w programie KIERUNEK FIO.

Stowarzyszenie Kraina św. Anny oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” we współpracy z Narodowym Funduszem Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz przy dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Opolskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie grantowym KIERUNEK FIO. Nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu rozpoczyna się 20 kwietnia 2020 i potrwa do 13 maja 2020 r.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) jest programem mającym na celu pobudzenie społeczeństwa do tworzenia wspólnych inicjatyw oraz zwiększenia potencjału obywatelskiego. Chodzi o to, aby zintegrować we wspólnej pracy jak największą liczbę osób i przy wsparciu finansowym stworzyć przestrzenie, które będą służyć ogółowi społeczeństwa. Program skierowany jest do:

  1. Młodych organizacji pozarządowych
  2. Grup nieformalnych z Patronem / bez Patrona
  3. Grup samopomocowych z Patronem / bez Patrona

Powyższe organizacje i grupy mogą starać się o mikrodotację na realizację projektu w sferze pożytku publicznego. Dotacja przyznawana jest na realizację projektu, który będzie trwał nie krócej niż 30 dni i nie dłużej niż czas wskazany we wniosku. Wysokość dotacji:

- Dla młodej organizacji pozarządowej dotacja nie może przekraczać 5 000 zł. Minimalna kwota wnioskowana to 3 000 zł,

- Dla grupy nieformalnej / samopomocowej wnioskującej samodzielnie lub z patronem kwota dotacji nie może przekraczać 3 000 zł. Minimalna kwota wnioskowana wynosi 1 000 zł.

Konkurs przeprowadzany jest na terenie województwa opolskiego. Każde ze Stowarzyszeń obejmie opieką poszczególne gminy w powiatach:

STOWARZYSZENIE KRAINA ŚW. ANNY:

- powiat krapkowicki – Gogolin, Krapkowice, Walce, Zdzieszowice,

- powiat opolski –Tarnów opolski

- powiat strzelecki - Izbicko, Jemielnica, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd 

- powiat kędzierzyńsko- kozielski – Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś

 

STOWARZYSZENIE LGD „DOLINA STOBRAWY”:

- powiat kluczborski – Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Wołczyn,

- powiat namysłowski – Domaszowice, Namysłów, Wilków,

- powiat opolski -Łubniany, Murów, Turawa,

- powiat oleski – Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka, Radłów, Rudniki, Zębowice

- powiat strzelecki – Kolonowskie, Zawadzkie.

Niestety z powodu ogłoszonego w Polsce stanu epidemicznego nie odbędą się spotkania z chętnymi do udziału w projekcie. Wszelkie informacje oraz konsultacje będą odbywały się telefonicznie oraz poprzez kontakt emailowy. Dołożymy wszelkich starań, aby każda osoba zainteresowana konkursem mogła skorzystać z konsultacji.

Szczegóły na temat konkursu znajdują się w Ogłoszeniu o naborze do konkursu oraz w Regulaminie Konkursu dotacyjnego na stronie www.annaland.pl oraz  www.dolinastobrawy.pl

PDFFIO 2020 - ogłoszenie o naborze.pdf

PDFKierunek FIOpolskie 2020 - Regulamin.pdf

PDF1_Kierunek FIO 2020 - Oświadczenie o przychodach.pdf
PDF2_Kierunek FIO 2020 - Oświadczenie o niepowiązaniu.pdf
PDF3_Wzór wniosku dla grupy nieformalnej - FIO 2020.pdf
PDF4_Wzór wniosku dla grupy nieformalnej z patronem FIO 2020.pdf
PDF5_Wzór wniosku dla młodej organizacji pozarządowej - FIO 2020.pdf

PDF5a_Wzór wniosku dla młodej organizacji pozarządowej - na rozwój - FIO 2020.pdf

PDF6_Kierunek FIO 2020 - Karta oceny formalnej.pdf
PDF7_Kierunek FIO 2020 - Karta oceny merytorycznej - inicjatywy.pdf
PDF8_Kierunek FIO 2020 - Karta oceny merytorycznej - rozwój NGO.pdf
PDF9_Kierunek FIO 2020 - Wzór sprawozdania z realizacji zadania.pdf

 

Osoba do kontaktu : Beata Żmuda - Specjalista ds. projektów,

, nr tel. 575-750-122 do godz. 17:00.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie KIERUNEK FIO.

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

 

 

Wersja XML