Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DZIAŁAMY LOKALNIE I WALCZYMY Z EPIDEMIĄ

Wszyscy znamy obecną sytuację na świecie - walka z Koronovirusem COVID - 19. Na tę chwilę jest kwestią priorytetową dla wszystkich, ponieważ nasze zdrowie i życie jest dla nas najważniejsze. Program DZIAŁAJ LOKALNIE także przyłącza się do tej walki.

Regulamin Konkursu w tym roku umożliwia nam włączenie się do tej ogólnoświatowej batalii. Możemy u siebie, lokalnie spowodować, że epidemia oraz jej negatywne skutki ulegną zmniejszeniu, bo niestety nie da się ich całkowicie wyeliminować. Dla wszystkich, którzy chcą walczyć z pandemią Program DZIAŁAJ LOKALNIE przygotował kilka propozycji. Projekty, w których chcemy walczyć z epidemią nie muszą być projektami cyklicznymi, może to być jednorazowa akcja i czas realizacji może zostać skrócony do 1-2 miesięcy. Ponadto przy opracowaniu projektów służących do walki pandemią oraz jej  negatywnymi skutkami nie jest wymagamy wkład własny finansowy, jednak muszą mieć wkład rzeczowy lub usługowy. Wychodząc na przeciw potrzeb w realizacji programu Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności wprowadziła też kilka zmian w generatorze wniosków. Proszę zwrócić uwagę na pytanie 15.a, w którym powinny znaleźć się zapisy mówiące o przeciwdziałaniu epidemii i/lub jej negatywnym skutkom. Pytania 15.f, 15.i,15.j, 16, 21 są nieobowiązkowe, a w pytaniu 22 wystarczy jedna, dowolna odpowiedź. Na potrzeby tegorocznego Konkursu uproszczona została także karta kontroli merytorycznej. Poniżej załączamy listę najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi.

PDFOdpowiedzi na najczęściej pojawiajcie się pytania 2020 04 16.pdf
 

Jak mamy rozumieć definicję walki z pandemią i jakie to mogą być działania? Możemy szyć maseczki, wspomagać osoby starsze oraz z grup ryzyka, pomoc dla osób przebywających na kwarantannie - robienie zakupów, dostarczanie gotowych posiłków, wyprowadzanie psów na spacer.

Jeśli natomiast chodzi o walkę z negatywnymi skutkami, to spectrum jej jest o wiele szersze. Może dotyczyć takich obszarów jak edukacja, sport, kultura, zdrowie. Negatywne skutki mogą obejmować zamknięte szkoły, świetlice, domy kultury, obiekty rekreacyjne, utrudniony dostęp do tych obszarów, a także pogłębienie izolacji osób starszych i niepełnosprawnych. Działania  mogą obejmować np. przeniesienie poradnictwa psychologicznego i wsparcia dla różnych grup potrzebujących do internetu, uruchomienie zamkniętej na czas epidemii świetlicy, zorganizowanie powrotu do realnych spotkań klubów i organizacji. To tylko kilka propozycji. Oczywiście część działań będzie możliwa dopiero po zdjęciu formalnych ograniczeń. Zapewne kolejnymi negatywnymi skutkami będzie wzrost bezrobocia, ubóstwo, wykluczenie społeczne i wówczas również pojawi się potrzeba wsparcia inicjatyw obywatelskich w tych obszarach. Możemy wówczas zorganizować akcje dożywiania ubogich, aktywizacja osób z niepełnosprawnościami.

DZIAŁAJ LOKALNIE wspiera małe społeczności i inicjatywy, ale także walczy o naszą przyszłość i zdrowie.

 

 

 

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 

 

Wersja XML