Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne I/2020 w związku ze zmianą LSR - proponowane dokumenty

Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Proponowane zmiany dokumentów:

PDFLSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny 06.2020 - proponowane zmiany.pdf

Uwagi zgłaszać można do 8 czerwca 2020 r. do godz. 12:00 w formie telefonicznej (77 44 67 130/131), bądź mailowej (nabory@annaland.pl) oraz osobiście w godzinach pracy biura.

Telefoniczne oraz mailowe dni "otwartych drzwi" w dniach 4-5 czerwca w godzinach pracy biura Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Prosimy o przesyłanie swoich propozycji do zmian w LSR!

Wersja XML