Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe z dn. 03.07.2020 r. ws wykonania herbatek z nadrukiem

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.07.2020 r.

w/s wykonania herbatek z nadrukiem w ramach projektu "Annogórska moc ziół"

I. Podmiot prowadzący Zapytanie ofertowe.

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice

NIP: 190052018

II. Określenie przedmiotu Zapytania ofertowego: PDFZapytanie ofertowe z dn. 03.07.020 r. z wykonania herbatek.pdf
 

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu na formularzu ofertowym propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi informacjami  mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 13.07.2020 r., do godziny 12:00 na adres e-mail: .

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Beata Żmuda, , tel. + 48 793 503 183
 

 

1. Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe z dn. 03.07.020 r. z wykonania herbatek.pdf
 

2. Formularz ofertowy:DOCXFormualrz ofertowy na wykonanie herbatek.docx
 

Wersja XML