Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wpłynęła rekordowa ilość zdjęć!

topper.jpeg
Rozstrzygnięcie Konkursu fotograficznego "Annogórska moc ziół" ze względu na bardzo dużą ilość zgłoszeń (140 prac) nastąpi  niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji. Lista laureatów zostanie opublikowana najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2020 r.

Wersja XML