Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze 13/2020

Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizujący Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działający na obszarze gmin: Strzelce Opolskie, Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Tarnów Opolski, Leśnica, Jemielnica, Ujazd, Walce, Izbicko ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

 

OGŁOSZENIE nr 13/2020

Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

w ramach Przedsięwzięcia nr VII. Wzmocnienie rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości

POBIERZ - PDFOgłoszenie nr 13.2020 na Rozwijanie działalności gospodarczej 09.11.2020 - 23.11.2020.pdf

Podstawowe wymogi formalne wniosku:

1. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej 1 (egz.) oraz w 2 wersjach elektronicznych na płytach CD (opisane tytułem operacji, imieniem i nazwiskiem lub nazwą wnioskodawcy) w Biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny wpięty do segregatora (prosimy o nie spinanie dokumentów zszywaczem).

2. Wszystkie załączniki należy opisać zgodnie z sekcją wniosku B.IV lub B.VII. Informacja o załącznikach w prawym górnym rogu dokumentu.

3. Wniosek wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część wniosku muszą być podpisane przez Wnioskodawcę lub Pełnomocnika.

4. Za prawidłowe sporządzenia wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty wymieniono w treści ogłoszenia.

Uprzejmie informujemy, że powyższym w ogłoszeniu wkradł się błąd pisarski w zakresie Warunków udzielania wsparcia ( pkt 4) Operacja musi uzyskać minimum 5 pkt. w wyniku przeprowadzonej oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, zamiast wskazanych 8 pkt.

W przypadku tej samej liczby punktów po zastosowaniu § 15 ust. 2a Regulaminu Rady Programowej o kolejności na liście operacji wybranych do dofinansowania decyduje wcześniejsza data złożenia wniosku.

WNIOSKODAWCO!

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), w związku z powyższym wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia oraz złożenia wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy następujące oświadczenie: klauzula-ochrona-danych-osobowych-dla-wnioskodawcow-192.pdf Pola w oświadczeniu proszę wypełnić niebieskim długopisem/piórem.

W zależności od sytuacji pandemicznej i okoliczności przyjmowania wniosków potwierdzenie jego złożenia może zostać wysłane na podany we wniosku adres e-mail.

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację pandemiczną uprasza się wnioskodawców o kontakt telefoniczny (77 44 67 130) z biurem Stowarzyszenia celem zachowania bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych!

Wersja XML