Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dajmy szansę marzeniom .....„Biała/ Czarna Maska” ....

Celem projektu było umożliwienie ukończenia i wystawienia spektaklu realizowanego w ramach zajęć teatralnych z młodzieżą.Wiosną sytuacja pandemiczna w Polsce spowodowała, że zajęcia teatralne zostały przerwane. Projekt umożliwił ukończenie prac nad spektaklem oraz jego nagranie i rozpowszechnienie online.

Wersja XML