Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zielona alejka

Zielona alejka to kolejny etap tworzenia w Piotrówce miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców. W ramach projektu 15 drzewek i krzewów do nasadzeń. Pod zakupione drzewka przygotowano teren i wyznaczono miejsca nasadzeń. Stworzona alejka służyć ma wszystkim mieszkańcom wsi zarówno dzieciom, młodzieży jak i dorosłym.

Wersja XML