Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działam, więc jestem

Projekt miał na celu wzmocnienie potencjału stowarzyszenia poprzez wyposażenie biura w niezbędny sprzęt. Z dotacji zakupiono laptop, urządzenie wielofunkcyjne oraz szyld.

Wersja XML