Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Suchy Utopek – kampania na rzecz zapobiegania suszy i degradacji natury

Przeprowadzono kampanię edukacyjną dotyczącą oszczędzania wody. Wydano folder w języku śląskim. Zrealizowane zostały trzy filmy. Pierwszy film - fabularny zwracający uwagę na istnienie problemu, jego źródeł oraz niektórych form zapobiegania. Drugi film edukacyjno-dokumentalny pokazujący przykłady problemu suszy z terenu prowadzenia projektu oraz konkretne rozwiązania jakie każdy może wprowadzić. Trzeci film podsumowuje część przeprowadzonych badań oraz pokazuje przykłady zmian w otoczeniu.

Wersja XML