Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozwój stowarzyszenia ApiPasja

Celem projektu było umożliwienie rozpoczęcia działalności statutowej Stowarzyszenia, jego promocja i dotarcie z informacją o podejmowanych przez Stowarzyszenie działaniach do szerszej liczby odbiorców. W ramach projektu zakupiono komputer z oprogramowaniem, aparat fotograficzny z akcesoriami oraz utworzono stronę internetową www.apipasja.pl służącą do przekazywania informacji i edukowania społeczeństwa na temat pszczelnictwa.

Wersja XML